akte van overlijden voorbeeld agnes boer

Akte van overlijden

Na een overlijden moet je aangifte van overlijden doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

Verklaring van overlijden

Voor het aanvragen van een akte van overlijden heb je de verklaring van een (huis)arts nodig die het overlijden heeft vastgesteld. De arts geeft de “verklaring van overlijden” af. In deze verklaring staat de formele vaststelling van het overlijden (deel A) en de doodsoorzaakverklaring (deel B).
Bij een natuurlijke doodsoorzaak vult de behandelende arts deze formulieren in. Ook in geval van een doodgeboorte vult de arts een B-formulier in. Als de arts twijfelt aan een natuurlijke doodsoorzaak schakelt hij een gemeentelijke lijkschouwer in. Na onderzoek vult de gemeentelijke lijkschouwer de doodsoorzaakverklaring in en afhankelijk van zijn oordeel, een verklaring van overlijden of een bericht aan de Officier van Justitie.

Akte van overlijden

Iedereen die kennis heeft van een overlijden mag aangifte hiervan doen. Meestal gebeurt dit door de uitvaartondernemer. Die kan tegenwoordig ook digitaal aangifte hiervan doen i.p.v. een afspraak maken op het gemeentehuis. Na het doen van de aangifte van overlijden geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dan de “akte van overlijden” af.
De verklaring van overlijden, het A en B gedeelte, wordt ingeleverd bij de gemeente.
De gemeente stuurt de B-verklaring door naar het Centraal Bureau van Statistiek om de sterftecijfers bij te houden voor onder de doodsoorzakenstatistiek.

De gemeente geeft de melding van overlijden door aan de overheidsinstanties zoals de belastingdienst en de overledene wordt uit het Gemeentelijke Basis Administratie geschreven.

Verlof tot begraven of cremeren

Naast de akte van overlijden ontvang je ook nog het “verlof tot begraven of cremeren”, dit is een formulier voor de uitvaartondernemer waarin staat dat de uitvaart is toegestaan. Dit is zo bepaalt in de wet op de lijkbezorging.

De familie of erfgenamen hebben de akte van overlijden nodig om bijvoorbeeld de bankzaken van de overledene te regelen, een pensioen of levensuitkering aan te vragen, voor het opzeggen van abonnementen, om een verklaring van erfrecht aan te vragen en voor het opvragen van een kopie van een testament. Het volstaat in de meeste gevallen om een kopie van de akte mee te sturen. Als je hulp nodig hebt bij het regelen van al deze zaken kun je een beroep doen op een nalatenschapscoach.

Het doen van aangifte van overlijden is gratis, een akte kost gemiddeld zo’n  €13,–

 

Dit bericht delen: