Privacyverklaring volgens de Wet AVG

(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Agnes Boer persoonlijke begeleiding en uitvaartbegeleiding kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan haar verstrekt.
Ik kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum en BSN nummer)
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres- Uw IP-adres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Ik verwerk uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Verder zal ik uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging, voor het opstellen van een wilsbeschikking of voor persoonlijke begeleiding.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij uw gegevens?

Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website agnesboer.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@agnesboer.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website agnesboer.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

 

Agnes Boer uitvaartbegeleiding

Rheezerveen, 1 mei 2019