Buurtzorg Kraam Hardenberg

Buurtzorg Kraam Hardenberg

"Buurtzorg Kraam levert professionele zorg aan moeder en kind. De kraamverzorgenden zijn gediplomeerd en opgenomen in het kwaliteitsregister. Buurtzorg Kraam levert de kraamzorg die passend is bij de situatie van u en uw gezin. Samen met u bepaalt de kraamverzorgende wat er nodig is om de kraamtijd goed te laten verlopen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de verloskundige.

Kraamzorg is de zorg die de eerste acht tot tien dagen na de bevalling gegeven wordt in de thuissituatie, in een geboortecentrum of in een kraamhotel. Het doel van kraamzorg is om bij te dragen aan een spoedig herstel van de kraamvrouw en een goede start van de pasgeborene."

Helaas gebeurt het soms dat een baby levenloos geboren wordt of kort na de geboorte komt te overlijden. Ook dan wordt de kraamzorg uitgevoerd door een professioneel opgeleide kraamverzorgende."

In het kort:

Logo buurtzorg kraam hardenberg
Deel deze pagina