agnes-boer-blog-geboorterecht-blij-kinderen

Geboorterecht

Geboorterecht: leven zoals het komt en gaat, doen we dat nu wel?

Luister eens even

Lieve pappa’s, mamma’s, leerkrachten op alle nivo’s, verzorgers, begeleiders en opa’s en oma’s; luister eens even. Wat zend jij vandaag uit voor wat betreft je gevoel, je gedachten, angsten en wat zeg jij eigenlijk non-verbaal tegen onze kinderen?
Wij als volwassenen, als we ons bewust zijn van onze eigen gevoelens, angsten en emoties, voelen we het in ons hart en ziel als er kleine en grote veranderingen in het leven plaatsvinden. Het nieuwe normaal, dat kan voor hen toch niet hun nieuwe normaal voor de toekomst zijn? Knuffelen, elkaar aanraken en lekker dicht bij elkaar zijn; het is een geboorterecht.

Basisbehoefte kinderen

Om echt en gelukkig te kunnen leven, hebben kinderen vanaf de geboorte balans nodig in een aantal basisbehoeften. Dat start heel simpel met warmte, liefde, vertrouwen, geborgenheid en veiligheid naast alle logische andere behoeften als voedsel en zorg. Daarna leren ze spelen, ontdekken en leren ze van elkaar. Door al deze factoren in balans te houden naarmate ze ouder worden, durven ze voluit het leven aan te gaan en angst en pijn te ervaren. Bewust en zelfverzekerd zoals wij ze als ouders hebben grootgebracht. Zelfs tot aan je dood. Deze laatste reis maak je bewust als je ook bewust hebt geleefd.

Angst als basisbehoefte overgedragen?

Wanneer we als mens veranderingen ervaren, heeft dit mogelijk gevolgen voor ons brein, dus hoe we denken, ons hormonaal stelsel, dus hoe we ons voelen en voor ons fysieke lichaam. Grote veranderingen zoals vandaag de dag met corona, zorgen voor angst, boosheid en verdriet. Je raakt makkelijk de controle over je bestaan kwijt.

Het nieuwe normaal van angst en onzekerheid; ik hoop dat dit niet de toekomst van onze kinderen wordt.

Als een volwassen persoon een gevoel van angst creëert, voelen de kleintjes onder ons dat haarfijn aan en nemen zij dit als een basisbehoefte mee in hun hele leven. Ik hoop dat elke volwassen persoon zich bewust is van zijn eigen basisbehoefte als dit angst is. Dat hij zich bewust is van hoe hij leeft, welke emoties en pijnen hij ervaart indien een grote verandering plaatsvindt in het leven. Zo stelt hij zich in staat om die angst niet als basiswens over te dragen op een kind. Angst als emotie is een prima signaal van je lijf om alert te blijven. In die vorm is angst een hulpmiddel, geen basiswens en daarom prima.

Momenteel leven wij allemaal in een wereld die razendsnel is veranderd. Gedachten, beleving, gevoel, overtuiging, fysiek contact en aandacht, alles staat op zijn kop. Wat we voor 1 maart 2020 hadden kunnen bedenken nooit bewust, als een basiswens, lijkt na nog geen 3 maanden het nieuwe normaal te zijn! We verschillen allemaal van mening over de oorzaak , de gevolgen, de therapie en de oplossing van wat ons overkomt; opzet en machtsmisbruik, 5G als veroorzaker, geen baan en dus geen inkomen hebben, thuisblijven of er lekker op uit gaan. Laat in ieder geval de ander in zijn waarde. Oordeel zo min mogelijk, of eigenlijk gewoon niet!

‘ De grote veranderingen in het leven van vandaag, dat is niet niks.
Het is aan ons om deze veranderingen niet in angst om te zetten.
Zo maken we van angst geen basiswens voor onze kinderen’


Wijsheid en wetenschap over natuurgerichte basiswensen

Er waren en er zijn filosofen die hun eigen gedachten hadden en hebben over de mens en zijn beweegredenen in de breedste zin van het woord. Filosofen houden zich bezig met de wetenschap naar kennis en wijsheid.

Steven Reiss heeft zestien natuurlijke basiswensen vast kunnen leggen. Doelen die iedereen gemeen hebben en die diepgeworteld zijn in de menselijke natuur. Iedereen omarmt deze wensen, maar geeft er zelf een eigen prioriteit aan. Wat zijn die basiswensen? Dat zijn onder andere de behoefte aan macht, die aan sociaal contact, spelen en liefde.

Daarnaast kennen we de piramide van Maslow. Een fijn beeld van de door onderzoek vastgestelde 6 universele basisbehoeften van mensen;

  • Lichamelijke behoeften aan slaap, voedsel en drinken, het uitscheiden van afvalstoffen
  • Veiligheid en zekerheid met betrekking tot wonen, werken en relaties
  • Sociale contacten als vriendschap, liefde
  • Waardering; erkenning en zelfrespect
  • Zelfverwezenlijking; persoonlijke groeimogelijkheden
  • Zelf-transcendentie; visie en missie.

Tot slot

Communiceer vanuit je hart met onze kinderen, vooral nu. Dat we alert zijn op onze hygiëne en social distance, daar is sowieso niks mis mee en eigenlijk gewoon normaal. Een logische route in de klas of in gebouwen, dat is eigenlijk ook heel normaal en gewoon heel gemakkelijk te realiseren als oplossing tegen corona. Laten we normale dingen ook als zodanig beschouwen. Laten we dat niet abnormaal maken. Alsjeblieft.

Liefs Agnes

 

Dit bericht delen: