Euthanasie

Euthanasie

Wanneer het een uitzichtloos en ondraaglijk lijden betreft, dan kan er gekozen worden voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. 

Het wil eigenlijk zeggen; sterven met behulp van een arts. 

Door het toedienen van medicatie wordt het leven op een waardige manier beëindigd. 
Euthanasie en hulp bij zelfdoding is in Nederland verboden, tenzij de arts zich houdt aan de wettelijke eisen.

De landelijke aanvragen voor euthanasie zijn aan het stijgen. Vorig jaar waren er 3122 verzoeken tot euthanasie. Dat is meer dan 22% dan in 2018.

Het aanvragen van euthanasie

Een patiënt moet voor euthanasie of hulp bij zelfdoding altijd zelf een euthanasieverzoek doen.

Als eerste moet er een gesprek zijn geweest met de arts en moet er een schriftelijke wilsverklaring opgesteld worden.
Dit heet ook wel een schriftelijke euthanasieverzoek en is een formulier dat je bij leven schriftelijk invult en ondertekend.
Daarin omschrijf je welke omstandigheden voor jouw ondragelijk lijden zijn, ook moet het lijden uitzichtloos zijn en niet meer over kunnen gaan.
Ook dan is de arts nog steeds niet verplicht om de behandeling door te zetten. Op Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek staan tips voor een te schrijven euthanasieverzoek.

Euthanasie mag aangevraagd worden als je dat zelf wil. De omstandigheden waaronder euthanasie aangevraagd wordt zijn vaak in de eindfase van terminaal ziek zijn, bijvoorbeeld bij uitbehandelde kanker, alzheimer, dementie en bij ondragelijk psychisch lijden. 

Bij kinderen is dit anders. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten ouders of voogd toestemming geven. Is het kind tussen de 16 en 18 jaar, dan mogen ze zelf beslissen, wel wordt er dan overleg gepleegd tussen de arts en de ouders maar ze hoeven niet mee te beslissen.

Familie en vrienden mogen geen euthanasie aanvragen voor een ander. Wel mogen zij de wilsverklaring overhandigen aan de arts.

Als iemand zijn wens tot levensbeëindiging heeft besproken met de arts en een wilsverklaring heeft opgesteld en in de eindfase van zijn leven zit, kan het voorbereiden en het uitvoeren van de euthanasie verder in gang worden gezet . De arts moet hierbij voldoen aan 6 eisen uit de euthanasiewet.

De beoordeling van het euthanasie verzoek

De arts moet er van overtuigd zijn dat het een vrijwillige, weloverwogen keuze is en dat er sprake is van een uitzichtloos en ondragelijk lijden. Ook moet de arts de patiënt informeren over zijn huidige situatie en vaststellen dat er géén andere redelijke oplossingen meer zijn.

Daarbij moet er nog een onafhankelijke arts geraadpleegd worden, die de patiënt zelf ook ziet en een schriftelijk verslag maakt van zijn gesprek.

De levensbeëindiging moet op een medische zorgvuldige wijze worden uitgevoerd. 

Hoe verloopt de euthanasie

Als het moment daar is, start de euthanasie. De arts dient een middel toe en de persoon raakt in coma. Daarna wordt er een ander middel toegediend waardoor de ademhaling stopt. Het lichaam stopt met functioneren, er ontstaat een hartstilstand en dit noemen we dood. 

Deze dood, noemen wij een niet-natuurlijke dood. Dat betekend dat er altijd een gemeentelijke lijkschouwer bij moet komen om de officiële dood vast te stellen. De arts overhandigd alle formulieren over aan de lijkschouwer en hij beoordeeld of het ook daadwerkelijk om euthanasie of hulp bij zelfdoding gaat. 

Hulp bij zelfdoding is, dat er een middel klaar staat en dat het persoon dit uit eigen vrije wil opdrinkt, waarna de patiënt in coma raakt. Hierna dient de arts altijd het tweede middel toe, waarna de ademhaling stopt en de patiënt komt te overlijden.  

De arts moet altijd de euthanasie melden.

Na dit hele proces wordt de Officier van Justitie ingeschakeld. Hij toetst en geeft de uiteindelijke papieren van verlof af tot begraven of cremeren. 

Kan je eigen huisarts je niet helpen?

Expertisecentrum euthanasie  is een vangnet voor artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verlenen zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen. Hun missie is dat iedereen met een euthanasiewens de mogelijkheid moet hebben om een arts te laten toetsen of dit verzoek aan de wettelijke criteria voldoet.
Dit centrum is ontstaan doordat niet alle huisartsen achter euthanasie staan.

Wil jij meer informatie over euthanasie? Of wil je gewoon eens in gesprek. Bij mij kun je een vertrouwelijk gesprek aan vragen.

 

Dit bericht delen: