agnes-boer-blog-cremeren-vuurvast-steentje

Cremeren

Als een arts officieel de dood heeft vastgesteld, mag er gekozen worden voor begraven, cremeren of ter beschikkingstellen aan de wetenschap. Dit staat in de Wet op de Lijkbezorging.

Geschiedenis van cremeren in Nederland

De eerste crematie in Nederland vond plaats in 1914. De cijfers zeggen dat er pas sinds 1980 een duidelijke toename te zien is in het aantal crematies. Voor de katholieken was het tot in 1964 zelfs niet toegestaan om te cremeren.

Tegenwoordig kiezen mensen steeds bewuster voor cremeren tegenover begraven. Op dit moment worden tijdens een uitvaart in 65% van de gevallen gekozen voor een crematie. Dat komt doordat er meer bekendheid aan gegeven wordt en mensen het meer als ‘gewoon’ zien, net als begraven.

Toch fijn, om te beseffen dat er een keuze is.

Landelijke cijfers crematie in Nederland                   

agnes-boer-blog-cijfers-crematie

Maar… wat is cremeren nou eigenlijk?


Feitelijk gezien is cremeren een verbrandingsproces van een lichaam. In de crematieoven vindt de verbranding of eigenlijk de verassing plaats. Dit gebeurt in een crematorium, een speciaal gebouw ingericht als verbrandingsplaats.

Proces cremeren

Een lichaam wordt in de crematieoven gebracht. Er gaat altijd maar 1 lichaam tegelijk in een crematieoven. In de crematieoven vindt de daadwerkelijke verassing plaats. Tegenwoordig zijn alle crematoria zo ingericht dat dit verbrandingsproces geheel automatisch verloopt. Bij elke crematie ligt er een vuurvaste steen met een uniek identificatienummer op de kist of wade om ervoor te zorgen dat het duidelijk blijft dat de asresten bij dat bepaalde persoon horen.

De tijdsduur van het verbranden hangt af de grootte of massa van het lichaam en de houtsoort van de gebruikte kist. Over het algemeen duurt het proces ongeveer 1 ½ uur, van het verbranden tot aan het afkoelen. De temperatuur in de crematieoven loopt op tot ongeveer 1100 graden Celsius. Nadat de oven is afgekoeld gaat de ovenist, dat is de bedienaar van de crematieoven, al het as zorgvuldig uit de oven schuiven met een speciale bezem. Hij schuift alle asresten en alle overige materialen die niet verloren gaat tijdens de verbranding zoals een kunstheup of een kroon, in een metalen bak. De metalen voorwerpen worden apart bewaard en de asresten gaan in een speciale machine, die de asresten tot een poeder fijn maalt. Binnen de meeste crematoria worden de metalen resten verzameld en verkocht, de opbrengst hiervan wordt jaarlijks geschonken aan een goed doel.

De fijngemalen as wordt in een asbus of askoker gedaan en door het crematorium bewaard totdat het opgehaald mag worden.

De rechthebbende mag de asbus 4 weken na de dag van de crematie ophalen. De 4 weken wachttijd zijn er onder andere voor zodat je rustig na kan denken wat je nu wilt doen met de asresten en niet uit emotie gelijk beslissingen maakt waar je achteraf spijt van kunt hebben.

Welke keuzes kun je maken met de asresten?

  • Zelf thuis bewaren in een urn
  • Bewaren in een urnen-nis op een begraafplaats, dit heet een columbarium.
  • Uitstrooien op een daarvoor bestemd veld bij een begraafplaats of een door de gemeente aangewezen plaats
  • Uitstrooien in een bepaald bosgebied, dit dient altijd aangevraagd te worden.

Wat mag je doen met de asresten?

Tegenwoordig mag de as opgesplitst worden, zodat iedereen die dat graag wil een beetje as van de overledene bij zich kan hebben. Uitstrooien op een veld moet aangevraagd worden, je kunt dat niet zomaar overal doen. Bijvoorbeeld wel bij het strooiveld van het crematorium de Lariks in Hardenberg of bij veldjes bij begraafplaats Laarmanshoek in Ommen. De asresten mogen niet gemengd bewaard worden met andere asresten.

Vaak maken mensen van de asresten sieraden zoals; een ring of ketting. Je kunt zelfs asresten in je lichaam laten tatoeëren of een diamant ervan laten maken.

Kosten van een crematie

De kosten van een crematie beginnen vanaf €800,–. Dit is voor een technische crematie. Dat is een crematie zonder andere personen erbij, alleen de daadwerkelijke verassing vindt plaats. De kosten die erbij kunnen komen, zijn voor het gebruik van de aula, de koffiekamer en consumpties die genuttigd worden.

Het verschil in kosten voor een begrafenis of crematie

Cremeren: eenmalige kosten voor de crematie en de eventuele persoonlijke gekochte urn.
Begraven: kosten van het begraven, grafrecht, grafsteen en de jaarlijkse kosten van het onderhoud van het graf.

Kan ik je helpen?

Als laatste levensfase begeleider sta ik volop in het leven. Door mijn inzicht en kennis over het onderwerp sterven aan jou over te dragen, kun je een passende keuze maken voor bijvoorbeeld cremeren of begraven. Bespreek dit onderwerp bij leven, bezoek eens een begraafplaats of crematorium. Wil je graag samen? Of heb je inzicht nodig? Neem dan contact met mij op.

Liefs Agnes

 

Dit bericht delen: